Yatırımcı ve Halka Arz Bilgileri
Ana Sayfa / Yatırımcı İlişkileri / Yatırımcı ve Halka Arz Bilgileri

Yatırımcı ve Halka Arz Bilgileri


Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş Halka Arz Ediliyor!
Talep Toplama Tarihleri: 12-13-14 Nisan 2023
Halka Arz Fiyatı: 40,60 TL

12-13-14 Nisan tarih aralığında gerçekleşecek Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş halka arzına Ak Yatırım hesabınız ile Akbank İnternet ve Akbank Mobil’de ‘Yatırım Hizmetleri / Halka Arz’ menüleri üzerinden başvurabilirsiniz.

Ak Yatırım hesap açılış adımları hakkında detaylı bilgi için tıklayın.İzahname SPK Onaylı (1-150)
İzahname SPK Onaylı (151-275) Revize
İzahname SPK Onaylı (151-275) İlk hali
Europower Enerji İzahname Revize Edilen Sayfalar
İzahnamede Meydana Gelen Değişiklikler
Fon Kullanım Raporu
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Fiyat Tespit Raporu
Şirket Genel Kurul İç Yönergesi
Bağımsız Denetçi Raporu (2022)
Bağımsız Denetçi Raporu (2021)
Bağımsız Denetçi Raporu (2020)
Bağımsız Denetçi Raporu Sorumluluk Beyanı (2022)
Bağımsız Denetçi Raporu Sorumluluk Beyanı (2021)
Bağımsız Denetçi Raporu Sorumluluk Beyanı (2020)
Bağımsız Hukukcu Raporu
Bağımsız Hukukcu Sorumluluk Beyanı
Gayrimenkul Değerleme Raporu (a)
Gayrimenkul Değerleme Raporu (b)
Gayrimenkul Değerleme Raporu (c)
Gayrimenkul Değerleme Şirketi Sorumluluk BeyanıŞirket EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Konsorsiyum Lideri AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Borsa Kodu/Ticker EUPWR
Aracılık Yöntemi En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye 175.000.000 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 220.000.000 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü 45.000.000 TL nominal (Sermaye Artışı)
5.000.000 TL nominal (Ortak Satışı)
10.000.0000 TL nominal (Ek Satış)
Toplam 50.000.0000 TL (Ek Pay Satışı Hariç)
Toplam 60.000.0000 TL (Ek Pay Satışı Dahil)
Halka Arz Büyüklüğü 2.030.000.000 TL (Ek Satış Dahil 2.436.000.0000 TL)
Halka Açıklık Oranı %22,72 (Ek Satış Dahil % 27,27)
Halka Arz Fiyatı 40,60 TL
Halka Arz Tarihleri 12-13-14 Nisan 2023
Borsada İşlem Görme Tarihi (tahmini) / Pazarı 20 Nisan 2023 / Yıldız Pazar
Tahsisatlar 40.000.000 TL nominal değerdeki (%80) kısmı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara
1.500.000 TL nominal değerdeki (%3) kısmı Grup Çalışanlarına
8.500.000 TL nominal değerdeki (%17) kısmı Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara
Taahhütler Şirket, 25.01.2023 tarihli 2023/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 12 (oniki) ay boyunca, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağı, Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına ve / veya Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına ilişkin taahhütte bulunmuştur.
Fiyat İstikrarı Şirketimiz, Halka Arz Eden Pay Sahipleri ve Ak Yatırım arasında Ek Satış ve Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Sözleşmesi'nin imzalanmasına ve bu sözleşme hükümleri çerçevesinde, fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılmak üzere ek satışa konu olan paylar hariç olmak üzere halka arzı gerçekleşen tüm payların azami %20'si ile sınırlı olmak kaydıyla Halka Arz Eden Pay Sahipleri tarafından halka arz edilen ve/veya ek satışa konu olan payların halka arz pay fiyatıyla çarpılmasıyla oluşan tutara eşdeğer bir fonun 15 (onbeş) günlük süre ile sınırlı kalmak kaydıyla Ak Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemleri için kullanılmasına karar verilmiştir.